Erősáramú berendezések felülvizsgálata

Nem látható - mégsem tudunk létezni nélküle…

Mindaddig nem érzékeljük, mekkora szerepe van mindennapi életünkben az áramnak, míg egy hosszabb áramszünet nem tudatosítja bennünk. Se tv, se internet, se lég kondi és még a hús is kiolvad a hűtőben. A bosszantó áramszünet ráébreszt bennünket arra, hogy áram bizony életünk szerves részét képezi. A villamos berendezések mindenhol körbe vesznek bennünket.

Erősáramú berendezések

Dugaszoló aljzat, elosztó szekrény, vezeték, vagy kapcsoló. Mi a közös bennük? Mindegyik erősáramú berendezés. Azaz a villamos áram munkavégző képességén alapuló eszközök, berendezések. Tehát minden háztartási, ipari, gyógyászati villamos eszköz, illetve berendezés. Továbbá minden ezekhez villamosan csatlakozó fogyasztó eszköz. Létesítésükkel, üzemeltetésükkel kapcsolatosan természetesen nekik is megvannak a szükséges előírások, szabványok, rendeletek, melyek elsődleges célja: a védelem. Az emberi élet és vagyontárgyaink épségének megóvása. Célszerű tehát betartani az előírásokat. De ember legyen a talpán, aki ezeken megfelelően kiigazodik.

A villanyszerelés több mint néhány drót ide-oda rakosgatása, és a szerszámokkal való zsonglőrködés. Ezért is van szüksége több éves szakértelmünkre. 

„Az emberi élet pótolhatatlan és megfizethetetlen”

Bizonyára mindenki számára fontos saját maga és mások testi épsége, illetve élete. Életünk megóvása számos módon megvalósulhat. Többek között elektromos illetve villamos berendezéseink időszakos felülvizsgálata révén is. Ugyanis egy elektromos hálózat rossz kivitelezése; vagy a villamos berendezések sérülése, idővel történő elhasználódása potenciális veszélyforrást jelent magunkra és környezetünkre nézve is. Elsődlegesen motiváljon bennünket saját magunk és környezetünk megóvása az előírások betartására; másodlagosan pedig az OTSZ rendelete. Egy esetleges büntetés kifizetésének elkerülése éppen elég motiváló erő arra, hogy a felülvizsgálatot elvégeztessük. Az erősáramú berendezések felülvizsgálata hosszú távon nem kiadás tehát, hanem egy megtérülő befektetés. 

EBF - Erősáramú berendezések felülvizsgálata

A villamos hibák gyakorta okoznak tüzet. Ennek háttérben az emberi mulasztás és felelőtlenség; a szakszerűtlen beszerelés, vagy éppen a törvényben előírt kötelező felülvizsgálat elhagyása áll. Éppen ezért szükséges elvégeztetni időszakosan az erősáramú berendezések felülvizsgálatát. Az erősáramú berendezések felülvizsgálata gyakran él a köztudatban „tűzvédelmi felülvizsgálatként”. Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat írja elő fontosságát, mindemellett a nem megfelelően üzemeltetett villamos berendezések gyakran okozhatnak tüzet; így ha közvetve is, de a tűzvédelem fontos részét képezi.

Az OTSZ (Országos Tűzvédelmi Szabályzat 54 /2014. (XII. 5.) BM rendelet) szerint az erősáramú berendezések felülvizsgálata a tűzveszélyességi osztályba sorolás szerint történik néhány évente:

 • MK, osztályba sorolás esetén 3 évente.
 • KK, osztályba sorolás esetén 6 évente.
 • AK, NAK osztályba sorolás esetén 6 évente.

Az erősáramú berendezések felülvizsgálata első ellenőrzéskor (pl. új épület esetében, átalakított villamos hálózat használatba helyezése előtt) és időszakos felülvizsgálatok során kerül kivitelezésre. Az első felülvizsgálat elvégzése a kivitelező feladata, az időszakos ismétlődő felülvizsgálat elvégeztetése viszont már az üzemeltető felelőssége.

„Kinyomozzuk”: Az erősáramú berendezések felülvizsgálata a következő szempontok figyelembevételével történik:

 • A létesítés idején, az üzembe helyezéskor a szabványoknak illetve előírásoknak megfelelően valósították-e meg a berendezés kiépítését.
 • A vizsgált helyiségben folytatott tevékenység technológiája milyen mértékben változott; a változás következtében a balesetveszély valós probléma-e.
 • A vizsgált villamos berendezés állaga milyen mértékben romlott, amennyiben romlott.

Hogyan dolgozunk:

 • Igyekszünk szakszerű útmutatást adni a megrendelőnknek az esetleges hibák javításáról. 
 • A hatályos jogszabály szerint felülvizsgáljuk az erősáramú villamos berendezést. Nem hatóságként lépünk fel. Tehát nem a felelősöket keressük, hanem fényt derítünk a problémákra.
 • A veszélyt okozó hibák kiküszöbölését szorgalmazzuk.
 • Ellenőrizzük, megvizsgáljuk az előírt dokumentáció meglétét. Majd a felülvizsgálatban felhasználjuk.
 • A villamos berendezést illetve berendezéseket tűzveszélyességi osztályba soroljuk.
 • Ellenőrizzük az energiaellátó berendezéseket és elosztóhálózatot.
 • Felülvizsgáljuk az épületek és helyiségek villamos berendezéseit.
 • Áramköri rajzokat felvételezünk, amennyiben azok hiányát észleljük.
 • Áramköri rajzok alapján túl áram-védelmet értékelünk.

A mérési eredményeket minden esetben jegyzőkönyvben rögzítjük. A felülvizsgálatot dokumentáljuk, és minősítő iratot készítünk. 

Az erősáramú berendezések felülvizsgálatának meglétét; a felmerült illetve feltárt hibák, hiányosságok kiküszöbölését és kijavítását a tűzoltóság illetve a katasztrófavédelem ellenőrzi. A felülvizsgálat elmulasztása általában pénzbírsággal jár, a legrosszabb esetben azonban emberi életeket is követelhet. Ne feledkezzen meg a fontosságáról! 

Az erősáramú berendezések felülvizsgálatát /EBF/ kedvező áron, több éves szakmai
tapasztalattal a hátunk mögött, megbízható munkatársakkal és pontosan végezzük.