Üzemeltetőként ez az Ön felelőssége

Üzemeltetőként ez az Ön felelőssége

Új villamosberendezés vásárlásán gondolkodik. Netán meglévő berendezését bővítené. Ezért utánajár az áraknak, nézi a teljesítményadatokat.
És már a fejében van a villamoshálózat használatbavételét megelőző első kötelező EBF vizsgálat elintézése is. Ennyivel letudná az erősáramú berendezés beszerzését? Ön megfeledkezik egy fontos jövőbeli lépésről.

Épp egy új elosztószekrény vásárlását tervezi. Létesítésével, üzemeltetésével kapcsolatosan e berendezés is rendelkezik a szükséges előírásokkal, szabványokkal, rendeletekkel, melyek elsődleges célja: a védelem.

Új villamos berendezés vagy meglévő berendezés bővítése után az üzembe helyezést megelőzi egy kötelező vizsgálat.
Ezzel Ön is tisztában van.

Ennek tényéről a legtöbb tulajdonos általában tudni szokott. Ha mégsem, akkor most már Ön is tudja. Ilyenkor szükséges ugyanis elvégezni a villamosberendezések első ellenőrzését.

 

Miért fontos az erősáramú berendezések első felülvizsgálata?

Az ellenőrzés szükségessége a villamosberendezések szerelése miatt indokolt. Vajon megfelelnek –e az MSZ HD 60364 szabvány vonatkozó követelményeinek, vagy sem?  

A szemrevételezésből álló vizsgálat célja, hogy eldöntsék a villamosszerkezetek a vonatkozó követelmények alapján helyesen lettek –e kiválasztva, megszerelve. Emellett a szabványos műszeres mérések és a minősítés készítése ad bizonyosságot a helyesség tényéről.

 

Mielőtt a berendezés feszültség alá kerülne, minden esetben fontos tudni:

  • Milyen az áramütés elleni védelmi mód?
  • Milyen védelmi eszközök lettek kiválasztva és beállítva?
  • Hiányosak-e a védővezetők, és az EPH vezetők?
  • A szükséges vezetékek csatlakoztatása megfelelő-e?
  • Az áramkörök beazonosíthatóak, és a szükséges figyelmeztető feliratok is a helyükön vannak-e?
  • Megvannak-e a szükséges és megfelelő leválasztó és kapcsolóeszközök? Netán rossz helyre lettek-e beszerelve?
  • A tűzvédelmi vonatkozású szempontok ellenőrzése megtörtént-e?

 

És milyen tényezők vizsgálatára kerül sor a műszeres vizsgálat során?

A műszeres mérés során ellenőrzése kerül a védővezetők folytonossága, a szigetelési ellenállásmérések kivitelezése, hurok impedancia és a vezetékhálózatok szigetelési ellenállásának mérése.
Valamint a földelő ellenállás- és az energiaellátó berendezések és elosztóhálózatok ellenőrzésére.
Ezen mérési eredmények jegyzőkönyvbe kerülnek.

 

Új villamosberendezés első ellenőrzése – a minősítő irat nem tartalmazhat hibát

A felülvizsgálatot végző személy az első ellenőrzés közben talált esetleges hibák kijavítására adhat utasítást Önnek. És mielőtt a villamos berendezést megfelelőnek minősíti a MSZ HD 60364 szerint, Önnek kötelessége kijavítani azt.
Már, ha egyáltalán akadtak hibák.

E nélkül ugyanis nem kaphat minősítést, így - habár határidőt nem kap a javításra - csak Önnek okoz vele hátrányt. Hiszen nélküle egyáltalán nem kerülhet működés alá a berendezés.  Mely bizonyos esetekben akár sürgős lehet Önnek.

De miről feledkeznek meg sokan - vélhetően Ön is – a jövőben az erősáramú berendezéseket illetően?

 

Az erősáramú berendezések időszakos vizsgálatáról

A villamos hibák gyakorta okoznak tüzet. Oka lehet az emberi mulasztás, a felelőtlenség; a szakszerűtlen beszerelés is. De akár a törvényben előírt kötelező felülvizsgálat elhagyása áll.

Ilyenkor ellenőrzése kerül, hogy a létesítés idején a szabványoknak, előírásoknak, rendeleteknek megfelelően építették ki a berendezést?

Nem változott-e a vizsgált helyiségben folytatott tevékenység technológiája olyan mértékben, amely már veszélyt jelent?

Vagy nem romlott-e le a villamos berendezés állaga olyan mértékben, amely veszélyes volna?         

A  felülvizsgálatban felhasználásra kerülnek: a tűzveszélyességi osztályba sorolás ténye, az áramköri rajzok, az érintésvédelmi minősítő iratok, villámvédelmi minősítő iratok, Ex és CE bizonylatok is.

                           

Az erősáramú berendezések időszakos felülvizsgálatáról - köztudatban „tűzvédelmi felülvizsgálat”- sokan megfeledkeznek onnantól kezdve, hogy megkapták az üzemeléshez szükséges első okiratot.

Pedig mindez nem csak veszélyes, de anyagilag is kockázatos, hiszen a „tudatlanság” senkit nem ment fel a büntetések alól.

 

Munkám során a  hatályos jogszabály szerint vizsgálom felül az erősáramú villamos berendezést. Nem felelősöket keresek, hanem fényt derítek a problémákra és a veszélyt okozó hibák kiküszöbölését szorgalmazom. Tudja meg mikor és milyen esetben van Önnek szüksége a felülvizsgálatra>>>